ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု စင်တာ

မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်နေရာတည်းသော One Stop Service ကိုပေးတဲ့ Grand Hantha Wellness Center မှာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ခံယူနိုင်ပါသည်။ သွေးစစ်ဆေးမှုများ၊ ဓာတ်မှန်၊ အယ်လ်ထရာဆောင်း၊ ရင်သားတွင်းမှာရှိတဲ့အလုံး ၊ အကျိတ် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ ရှိ ၊ မရှိကို သိနိုင်တဲ့ 3D Digital Mammography စက်ကြီးများနဲ့တိကျစွာပုံရိပ်ဖော်ပေးခြင်း၊ ပင်တိုင်ဆရာဝန်များ၊ အထူးကုဆရာဝန်များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ တို့ကို တစ်နေရာတည်းတွင် ရရှိနိုင်ပါပြီ။ အမျိုးအစားစုံလင်လှတဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု Package များကို လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီစေရန် အကောင်းဆုံး စီမံဆောင်ရွက် ပေးထားပါသည်။

ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု စင်တာ

Explore Our Medical Package

Medical Checkup Solutions

Our specialized medical checkup packages support to your whole-family health needs.

Medical Checkup Package

Corporate Health Solutions

The corporate medical checkup package offers comprehensive health assessments for employees.

Corporate Medical Checkup

Patient Journey Solutions

Our Patient Journey checkup packages support to your whole-family health needs.

Patient Journey

Why Choose Us

One Stop Medical Checkup Center that ensures welcoming, clean, and comfortable, contributing to a positive client experience.

 

Why Choose Us
Diagnostic Imaging Equipment

Diagnostic Imaging Equipment

High-quality 3T MRI (Magnetic Resonance Imaging), 384 Slides CT (Computed Tomography) scanners, X-ray machines, mammogram, echo, and ultrasound devices for detailed and accurate imaging of various body structures.

Laboratory Equipment

Grand Hantha International’s modern, efficient Clinical Laboratory is fully automated, with fastest turnaround time possible while delivering consistently reliable results. 

Laboratory Equipment
Expert Medical Professionals

Expert Medical Professionals

Our team of certified physicians and healthcare experts bring years of experience to ensure thorough and accurate assessments of your health.

Tailored Health Assessments

 • Customized checkup packages for individual needs
 • Targeted screenings based on age, gender, and medical history
 • Uncover potential health risks and early signs of diseases

Speed and Convenience

 • Streamlined check-in and scheduling process
 • Minimal wait times for appointments
 • Rapid results for prompt action if needed

Confidentiality and Privacy

 • Strict adherence to patient confidentiality
 • Secure data management and storage
 • Your health information is in safe hands

Follow-Up Care

 • Personalized health reports and analysis
 • Clear explanations of results and next steps
 • Continuous support to monitor progress

Address: 2nd Floor Grand Hantha International Hospital No (3) Corner of Narnattaw Street and Kyi Myin Dine Kannar Street. Kamayut Tsp. Yangon. 

Contact: 09 423 423 421, 09 4280 65172, 01 2317617 (Ext – 2100)

Email: wellness@grandhantha.com

Opening Hours: 7:00 AM to 5:00 PM